ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำวังทอง ที่ตำบลชัยนาม


วันที่ 17 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณแม่น้ำวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ร่วมกับ นายสถิต มานักฆ้อง กำนันตำบลชัยนาม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-9 ตำบลชัยนาม และราษฎรในพื้นที่ตำบลชัยนาม นักเรียนจากโรงเรียนวังทองพิทยาคมและทหารจากกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กว่า 150 คน พร้อมใจช่วยกันกรอกกระสอบทรายนำไปสร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำวังทอง ซึ่งถือเป็นสายน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ 2, 4, 5 ตำบลชัยนาม ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่กว่า 1200 ครัวเรือน ประชากรกว่า 1,500 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งหากดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ พร้อมกันนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำน้ำดื่มที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก นำมามอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ไปมอบต่อให้แก่ผู้ที่มาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อย่างมาก.
———————————————

แสดงความคิดเห็น