มทบ.39 นำกำลังพลบริจาคโลหิต ช่วงโควิด-19 ระบาด เริ่มขาดแคลน

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้กับสภากาชาดไทย ที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองที่จะนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และนำใช้เกี่ยวกับการผ่าตัดของผู้ป่วยแต่ละราย ที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์ในช่วงระยะที่ผ่านมา ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จำเป็นต้องเร่งหาโลหิตสำรองไว้ให้เพียงพอ  แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ที่มาบริจาคโลหิตลดจำนวนลงไปเป็นจำนวน ทำให้โลหิตสำรองเข้าสู่ภาวะขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการรักษา จึงต้องเร่งหาโลหิตสำรองอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  ได้มอบหมายให้ พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  นำกำลังพล จำนวน 31 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง และปัจจุบันมีผู้บริจาคลดน้อยลง ได้ปริมาณโลหิต 13,950 ซีซี เพื่อเป็นโลหิตสำรองช่วยบรรเทาการขาดแคลนในช่วงนี้สำหรับผู้ที่มีจิตใจกุศล สามารถบริจาคโลหิตได้ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย  สามารถติดสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 092-225-8845 หรือ 055-211353 ต่อ111

แสดงความคิดเห็น