สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ผลักดันแพทย์แผนไทยวิทยาลัยสิรินธร ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วันนี้ ( 29 ก.ย.) นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายมนิตย์   สีฆะสัมบันน์  นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ  17 พร้อมคณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษาดูงาน “Healthy & Wellness Route” เส้นทางสายสุขภาพ ของสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และทางด้านสมุนไพรเพื่อชุมชน มีสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป การสมุนไพร 12 กลุ่มโรค ที่ปลูกไว้เพื่อศึกษาและแปรรูปสมุนไพร จำนวนหลายพันชนิด ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และของไทย และการบำบัดรักษาโรคด้วยสมุนไพร ต้นตำหรับแพทย์แพทย์ไทย

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปประกอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหลังจากผลกระทบโควิดผ่านไปแล้ว จะมีคนไทยจำนวนมาก ที่หันมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยาลัยสาธารสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จัดเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ Healthy & Wellness Route เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมและเลือกใช้สมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผลักดันให้แพทย์แผนไทยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นศูนย์ความเลิศด้านแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ความงาม และสมุนไพรครบวงจร ต่อไป ซึ่งที่นี้ มีการปลูกพืชสมุนไพร นานาชนิด 12 กลุ่มโรค โดยมีสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และศูนย์อบสมุนไพรแปรรูปต่างๆในการรักษาโรค และการรักษาตามแพทย์แผนไทย ในการเผายาโบราณรักษาโรค

โดยเฉพาะการเผายาโบราณรักษาโรค ที่มีหลักการทั่วไปคือเป็นการเพิ่มธาตุไฟให้ร่างกาย โดยให้ความร้อนผ่านเครื่องยาสมุนไพรแล้วซึมถ่ายเข้าไปในรูขุมขุนบริเวณที่ต้องการรักษาโรค ช่วยเรื่อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย เพราะหลักๆ แล้วการเผายาจะเน้นไล่ลมในเส้นเลือด เพื่อบรรเทาอาการเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก โดยใช้สมุนไพร ประเภทพืชที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น  ไพล  ผิวมะกรูด, อันชัน,ขิง,ข่า,ตระไคร้, การบูร, เกลือ, แอลกอฮอล์สำหรับจุดไฟ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญหาท้องถิ่นของคนไทยมาแต่อดีต

หากผู้ใดสนใจต้องการไปเลือกซื้อสมุนไพรไทย หรือ รักษาตามแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการเผายารักษาโรคโบราณ ที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ก็สามารถไปกันได้เป็นประจำทุกวันเวลาราชการ

//////////

 

 

แสดงความคิดเห็น