ผบ.มทบ.39 ล่องเรือร่วมเอกชนนำถุงยังชีพแจกถึงหัวบันไดบ้านช่วยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 พลตรี นพดล  รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39   ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด จัดชุดเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสา ลงพื้นที่น้ำท่วม ที่บริเวณ ม.7 ชุมชนบ้านปาก   คลอง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  เพื่อถุงยัง ชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยจาก   สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม บ้านเรือนและที่พื้นที่ทำกิน เป็น  ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดทั้งเป็น ขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับ   ผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากนั้น ทางบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางระกำ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อีกจำนวนมาก

โดยคณะทหารจิตอาสา มทบ.39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัท เซ็นทรัล  กรุ๊ป จำกัด ได้นั่งเรือท้องแบนบรรทุกยังชีพ และจำพวกยาเวชภัณฑ์ไปแจกจ่ายให้กับ ประชาชนถึงบันไดบ้าน เนื่องจากระดับน้ำยังท่วมสูง ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากคลอง ยังคงต้องอยู่กับน้ำท่วมเอ่อล้นอีกนานนับเดือน ทำให้ขาดรายได้ และสิ่งจำเป็นใน ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะสามารถจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ระดับหนึ่ง

สำหรับสถานการณ์วิกฤตน้ำเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า(คลองเมม-คลองบางแก้ว) ที่ ปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ ส่วนโครงการบางระกำโมเดลมีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 265,000 ไร่ สามารถรองรับน้ำ 400 ล้าน ลบ.ม. โดยมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเร่งการระบายน้ำ ที่จุดสะพานบ้านวังเป็ด อ.บางระกำ จากแม่น้ำยมลงแม่น้ำน่าน เพื่อช่วยเพิ่มการระบายน้ำให้เร็วขึ้น

แสดงความคิดเห็น