ศอ.จอส.พระราชทาน พลพัฒนาที่ 3 มอบสิ่งของอุปโภคให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ทหารจิตอาสาศอ.จอส.พระราชทาน พัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ 12 ต.ค. 64 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3  โดย พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีศักดิ์ ผบ.พลพัฒนาที่ 3  พร้อมด้วย รอง ผบ. เสนาธิการ ทหาร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อให้มีความสะอาดและสวยงามเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของกำลังพล และบุคคลทั่วไป เพื่อจัดให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และแหล่งท่องเที่ยว ในโครงการทหารพันธุ์ดี ได้ร่วมกิจกรรมภายในค่ายสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ

หลังจากนั้น พล.ตทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ พร้อม รอง ผบ.พลพัฒนาที่ 3 และเสนาธิการได้ร่วมเดินทางไปมอบตะกร้าปันสุข ข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดทั้งแพมเพิส และรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 ในพื้นที่ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความอยู่ดีกินดี สนองนโยบายของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

แสดงความคิดเห็น