กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกับประชาชนที่วัดยาง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64  ที่ศาลาการเปรียญวัดยาง ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก พลโท  อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ฝ่ายฆราวาส  พร้อมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 กำลังพลและครอบครัว และประชาชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  โดยมีพระครูโสภณจันทโพธิ เจ้าอาวาสวัดยางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

แม่ทัพภาคที่ 3 จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัย  ประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน หลังจากนั้นประเคนตาลปัตร แด่พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมเสร็จ พระสงฆ์เจริญให้ศีลกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี  สำหรับยอดเงินกฐินสามัคคีจาก กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพ จำนวน 408,555 บาท และยังมีปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาตั้งกองผ้าป่าร่วมสมทบอีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับประเพณีการทอดกฐิน  ซึ่งในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1  เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป  โดยแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1  ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน  11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  ผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน โดยให้ทอดกฐินได้ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น