นครพิษณุโลก เปิดงาน “ถนนสองแควแลอดีต” เชิญชวนแต่งกายชุดไทยย้อนยุค

ค่ำเมื่อเวลา 19 .00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณถนนพุทธบูชา หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  จ.พิษณุโลก นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “ถนนสองแควแลอดีต” ในงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาต่างๆ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ โดยการจัดกิจกรรมการจำหน่ายอาหารไทยโบราณ การแต่งกายชุดไทยเที่ยวชมงาน การตกแต่งสถานที่จัดงานไว้อย่างสวยงาม ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้มีมาตรการในการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัดด้วย

นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การสื่อสารที่รวดเร็วไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ เฟซบุ๊ค ไลน์ ในหมู่เยาวชน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของไทยเราเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ขาดความสนใจในเรื่องของวิถีการดำรงชีวิตแบบไทย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมถดถอยลง “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ ” จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาต่างๆ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่และช่วยกันควบคุมดูแล ทางคณะกรรมการจัดงานได้สร้างสรรค์กิจกรรมถนนสองแควแลอดีตได้นำคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต  การแต่งกายย้อนยุค ช่วยกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน หันมานิยม การแต่งชุดแบบไทยกันมากขึ้น ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนไทย การเที่ยวงานวัดในอดีต มานำเสนอเป็นจุดขายของเมืองช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกจนเป็นอัตลักษณ์ของการจัดงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนาน

///////////

ขอบคุณภาพข่าว-เทศบาลนครพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น