กองทัพไม่ทิ้งประชาชน พล.พัฒนาที่ 3 ช่วยผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการยากไร้

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.พลพัฒนาที่3  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  พร้อมด้วยทหารจิตอาสา  ได้ประสานกับนายก อบต.บ้านดง ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่  15/1 ม.3 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  ซึ่งเป็นบ้านของนางสว่าง อินสา มีอาชีพค้าขายไข่ไก่ และผู้คอยดูแลนายวรชาติ เงินสา อายุ 21 ปี ลูกชายพิการนอนติดเตียงตลอดเวลา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักยานยนต์ 4 ปีที่ผ่านมา  ถ่ายอุจจาระทางหน้าท้อง  ให้อาหารทางสายยาง  แต่มีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ในทำความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อ  โดยได้รับจากโรงพยาบาลไม่เพียงพอ  ทำให้มีความเดือดร้อนในเรื่องสิ่งของจำเป็นดังกล่าว  ประกอบกับรายได้จากการขายไข่ไก่แต่ละวันไม่เพียงพอ  เพราะจะต้องเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวในแต่ละวัน  จึงทำให้ขาดอุปกรณ์ดูแลรักษาและทำความสะอาดให้กับลูกชาย

ทั้งนี้ ผบ.พลพัฒนาที่ 3 ได้ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนางสว่าง อินสา ไปจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของที่จำเป็นเป็นสำหรับการรักษาดูแลลูกชาย  พร้อมกับมอบถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว เนื่องจากหมู่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและใกล้เทือกเขา ทำให้ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวมาก นอกจากนั้นได้ให้หน่วยทหารจัดอุปกรณ์ผ้าแพมเพิสมามอบเพิ่มให้อีก เพราะมีความจำเป็นอย่างมาก ในการดูแลเรื่องขับถ่ายของผู้ป่วยติดเตียง

หลังจากนั้น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ได้มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวให้กับครอบของนางรัตน์ ราชเพียแก้ว อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/1 ม.3 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้พิการอีกราย เนื่องจากล้มศีรษะฟาดพื้น จากสาเหตุเส้นเลือดฝอยแตก ทำให้พิการทั้งแขนและขามาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยไม่มีรายได้อะไร นอกจากเงินเบี้ยเลี้ยงผู้พิการเพียงอย่างเดียว  จากนั้นได้ให้ทหารจิตอาสานำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับครอบในชุมชนอีก จำนวน 20 ผืน เป็นการช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง  ทำให้ประชาชนต่างไหว้ขอบคุณหน่วยทหารที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามลำบากและทุกข์ยาก

 

แสดงความคิดเห็น