ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดงานวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มี.ค.65 แบบ New normal

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก  นายธเนส อนุดิษฐ ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกของชมรม ได้ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2565 ซึ่งปีนี้ ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกได้กำหนดจัดงานวันนักข่าวประจำปี 2565 แบบ New normal ท่ามกลางมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันนักข่าว เป็นกิจกรรมที่ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีสมาชิกชมรมฯ มาร่วมทำบุญกันจำนวนพอสมควร และยังได้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ด้วยการมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็น แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่ภายในสถานคุ้มครองดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกของชมรมได้พบปะ แบบ New normal หลังจากทำงานข่าวมานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

สำหรับ วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) กำเนิดวันนักข่าว สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498

///////

 

 

แสดงความคิดเห็น