วิ่ง ด้วยกัน พิษณุโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

เมื่อเวลา 7.00น. วันที่ 20 มีนาคม 2565 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด งานวิ่ง ด้วยกัน พิษณุโลก โดยมี คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก บุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เดิน-วิ่ง บริเวณรอบส่วนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

โดยกิจกกรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้มีโอกาสออกกำลังกาย และออกสู่สังคม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการ และไม่พิการ ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในสังคม ทั้งนี้กิจกรรมวิ่งด้วยกัน ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรีนครราชสีมา สุราษฎร์ธานี น่าน ลพบุรี เพชรบูรณ์ ด้วย

///////

แสดงความคิดเห็น