พิษณุโลกจิตอาสาร่วมทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา พิษณุโลกเมืองสะอาด  (Phitsanulok Clean &Tldy ) ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.65 บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา พิษณุโลกเมืองสะอาด (Phitsanulok Clean &Tldy ) ครั้งที่ 19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานกว่า 30 หน่วยร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา พิษณุโลกเมืองสะอาด (Phitsanulok Clean &Tldy ) ครั้งที่ 19/2565 ภายใต้ยุทธการ สร้างเมืองสองแควสะอาดสดใส โดยจะทำความสะอาดตามสถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่างให้ความร่วมมือ พร้อมจิตอาสาพระราชทานแบ่งจุดในการทำความสะอาดแหล่งที่มีความสำคัญต่างๆในแต่ละจุด

โดยจุดแรก ที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) หลังจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดพิธีเรียบร้อย จิตอาสาได้ร่วมกันเก็บกวาดบริเวณด้านหน้าวัดใหญ่ และรอบๆวัด ตลอดทั้งริมฝั่งแม่น้ำน่าน  นอกจากนั้นที่จิตอาสาอีกชุดได้ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบพระราชวังจันทน์ และบริเวณศาลหลักเมือง

นอกจากนั้นที่บริเวณวัดราชบูรณะ ทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง และทหารจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 (ร.4 พัน 3) ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก ได้ร่วมกับจิตอาสาทำความสะอาดภายในบริเวณวัดราชบูรณะ  และตามสถานที่ต่างๆ ภายในวิหาร อุโบสถ  และจิตอาสาอีกจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันทำความสะอาด ทั้งภายนอกและภายในวัดนางพญา วัดราชบูรณะ และบริเวณพระราชวังจันทน์ เพื่อให้ตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีความน่าอยู่ และความสะอาด ในสายตาของผู้คนทั่วไป ตลอดทั้งนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แสดงความคิดเห็น