ผู้บัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบเงินช่วยเหลือบุพการีกำลังพลที่ทุพพลภาพ 

เมื่อ 8 เม.ย. บยริเวณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.ต.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 และ พ.อ.หญิง สุชาดา  แจ่มสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทบ. สาขา บชร.3  ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลแก่บุพการีที่พิการทุพพลภาพ  ในสังกัด บชร. 3 ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับการมอบเงินสงเคราะห์แก่บุพการีที่พิการทุพพลภาพในสังกัด บชร.3 ครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือครั้งที่ 13   จำนวน 21 ราย รายละ 3,000 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 63,000 บาท  โดยมีการมอบให้กับทาญาติ จำนวน 14 ราย พร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง จำนวน 6 ราย

จากนั้น ผบ.บชร. 3 ประธานสมาคมแม่บ้านทบ. สาขา บชร.3 ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบเงินนาง สุปรีชา  บุตรจันทร์ อายุ 61 ปี เป็นมารดาของ ส.อ.วรพงษ์ บุตรจันทร์ ที่บ้านพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 123/22347 ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก  ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อีกจำนวน 1 ราย  เนื่องป่วยเป็นโรค อัมพฤกษ์ซีกขวา เนื่องจากเส้นเลือดสมองแตก  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลอีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น