แถลงเปิดมหกรรมกีฬา PHITSANULOK’s READY และการเฉลิมฉลองสะพานพระราชวังจันทน์

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 15 เมษายน 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันเปิดงาน PHITSANULOK READY 2022 และงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองสะพานพระราชวังจันทน์ เพื่อปลุกกระแสคนกีฬา ผนึกกำลังภาครัฐ และเอกชน เร่งเครื่องโชว์ศักยภาพเมืองสอง แควให้เป็น Sport Destination of Thailand เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ผู้คนออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อผนวกกับกิจกรรมการเฉลิมฉลองสะพนพระราชวังจันทน์ โดยร่วมกับ เทศบาล เมืองพิษณุโลก และวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเดินแบบชุดผ้าไทย บนสะพานพระราชวังจันทน์ภายใต้แนวคิด “ภูษาศิลป์ ถิ่นสองแคว จากท้องถิ่น สู่สากล

จ.ส.อ.เสน่ห์ คุ้มเกตุ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่าภายในงานจะแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเฉลิมฉลองสะพานพระราชวังจันทน์ โดยร่วมกับ เทศบาลเมืองพิษณุโลก และวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเดินแบบชุดผ้าไทย บนสะพาน พระราชวังจันทน์ ภายใต้แนวคิด “ภูษาศิลป์ ถิ่นสองแคว จากท้องถิ่น สู่สากล” ร่วมกับการแสดงแสงเสียงสื่อผสมชุด “สุวรรณธารา น่านนทีวิถีสองแคว” ในวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สะพานพระราชวังจันทน์ และจัดงานมหกรรมกีฬาPHITSANULOK MINIMARATHON 2022 ในวันที่ 24 เมษายนภายใต้แนวคิด”ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมพิษณุโลก, พิษณุโลก เมืองสุขภาพ กีฬาดี ท่องเที่ยวเด่น” ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร, ฟันรัน (Fun Run) 3.5 กิโลเมตร และ การแข่งขันจักรยาน ระยะทาง 60 กิโลเมตร 2 ประเภท คือ AV25, AV35 โดยจะเปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาทั้ง 3 ประเภท ในวันที่ 15-18 เมษายน นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก

ด้านนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานกิจกรรม PHITSANULOK’s READY 2022 ในวันนี้ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พิษณุโลก ในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัด พิษณุโลกทั้งเยาวชนและบุคคลทั่วไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมกิจกรรม ภาคกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ จังหวัดพิษณุโลก ให้คนในจังหวัดใกล้เคียง และชาวพิษณุโลกเองออกมาร่วมกิจกรรม

/////////////////////////

////

 

แสดงความคิดเห็น