ทภ.3 มอบม้า 2 ตัว เพื่อช่วยเหลือศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 เพื่อนำไปใช้โครงการอาชาบำบัดให้แก่เด็กพิเศษ

วันนี้ ( 27 มิ.ย.)ที่ลานสนามหญ้าหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7  ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลเอก อุกฤษฎ์   นุตคำแหง  ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3  เป็นผู้มอบเชือกจูงน้องม้ากาฟิวส์ อายุ 12 ปี พร้อมน้องม้าสุวรรณภูมิ อายุ 9 ปี แก่ นางสาว กัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หลังจากทราบช่าวว่า ม้า  ที่ใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัดของศูนย์  ได้เสียชีวิตไป เหลือม้าเพียงจำนวน 1 ตัวเท่านั้น ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริการทำกิจกรรมอาชาบำบัดแก่เด็กเด็กนักเรียนที่เป็นผู้บกพร่อง หรือ เด็กพิเศษที่มีอยู่ในศูนย์ จำนวน 50 คน ได้

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบให้ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  ได้นำม้าของกองทัพบก จำนวน 2 ตัว คือ น้องม้ากาฟิวส์ และ น้องม้าสุวรรณภูมิเพศผู้ทั้งคู่ ซึ่งเดิมแต่เดิมก็เป็นม้าที่ใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัด ของค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  อยู่ก่อนแล้ว นำมามอบให้เพื่อดำเนินกิจกรรมอาชาบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ต่อไปพลางก่อน  และได้ประสานไปยัง กรมการสัตว์ทหารบก เพื่อประสานขอม้าที่ผ่านการฝึกอาชาบำบัด มามอบให้เลี้ยงประจำแทนจำนวน  3 ตัว ในภายหลัง โดยสถานที่แห่งนี้มีสถานที่เลี้ยงดูม้าอย่างดีอยู่แล้ว พร้อมมีพนักงานราชการ ตำแหน่งเลี้ยวดูม้า เชี่ยวชาญเรื่องม้าคอยดูแลอย่างดี อีกทั้ง กองทัพภาคที่ 3 ยังมอบอาหารม้าอีกจำนวนหนึ่งไว้ให้ด้วย พร้อมกำลังพลประจำม้าจำนวน 3 นาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยต่อสถานที่ใหม่แก่ม้าใหม่ และม้าเดิมที่อยู่  ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็ก ๆ ได้พาบุตรหลานทดลองนั่งหลังม้า ตามกิจกรรมอาชาบำบัด เด็ก ๆ ต่างชอบใจ  และต้อนรับน้องม้าทั้งสองอย่างอบอุ่น

ในขณะที่  นางสาว กัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าดีใจที่ กองทัพภาคที่ 3 มอบม้ามาให้ และจะนำเลี้ยงดูจริง ๆ  3  ตัวในภายหลังอีกนั้น ประกอบกับก่อนหน้าที่เป็นข่าวไป ได้มีผู้ใหญ่ใจดีได้มอบเงินมาจำนวนหนึ่งให้หาซื้อม้ามาเลี้ยงดูเพิ่มเติมอีก 2 ตัว โดยรวมกับม้าเก่า ที่ศูนย์ก็จะมีม้า จำนวน 5 ตัว โดยขอแจ้งว่าขอปิดการบริจาคม้าไว้แต่เพียงเท่านี้ เพราะเพียงพอแล้วสำหรับทำกิจกรรมให้เด็กพิเศษ แต่หากจะบริจาคมาเป็นอาหารม้า หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ม้าและเด็กพิเศษ  ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ก็ยินดีรับบริจาคเสมอ

////////

 

แสดงความคิดเห็น