ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่นำสิ่งของช่วยเหลือประชาชนถูกน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 65  พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.ศบภ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน หลังได้รับรายงานว่า มีพื้นที่บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากถูกน้ำท่วม ได้รับผลกระทบในความเป็นอยู่ จึงนำกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือ ในการขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไว้ที่สูง กรอกกระสอบทราย นำไปกั้นกระแสน้ำ ไม่ให้ไหลบ่าเข้ามาท่วมมากกว่าเดิม  พร้อมกับนำสิ่งของข้าวปลาอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม  เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน  เบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า 30 หลังคาเรือน

ทั้งนี้ ก่อนหน้าได้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ระดับลำน้ำเฟี้ย และลำน้ำแควน้อย เอ่อล้นฝั่งไหลเข้าท่วม ม. 6 บ้านหัวร้อง และ ม.13 บ้านใหม่แสนสุข ต.นครไทย อ.นครไทย นอกจากนั้นกระแสน้ำได้ไหลท่วมถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ทำให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลสัญจรเป็นไปอย่างลำบาก   ในขณะนี้ฝนได้ทิ้งช่วงหยุดตกไปแล้ว หากคืนนี้ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติมอีก คาดว่าระดับน้ำจะลดลงไปในไม่ช้า

 

 

แสดงความคิดเห็น