น้องๆ หนูๆ สนุกสนานกับงานวันเด็ก ที่เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ คึกคัก

เมื่อเวลา 8:30 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก นายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สร้างความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน

โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม การตอบปัญหาชิงรางวัล คำถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกและโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการศึกษา เรื่องการจราจรและเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องเล่นและรถถัง รถหุ้มเกราจากหน่วยงานทหาร บรรยากาศ เป็นไปอย่างคึกคัก

//////////

แสดงความคิดเห็น