มังกร จีนด้วง กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง นั่งกุมบังเหียนสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก

 

อดีตนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก กลับมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมอีกครั้ง  พร้อมนำทัพเสนอข่าวสาร  ตรวจสอบเชิงสืบสวน บนพื้นฐานจริยธรรมจรรยาบรรณ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 ที่โรงแรมพิษณุโลกออคิด อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายภูสิทธิ์ สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อบังคับของสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก  โดยมีนายณรงค์ ภัยกำจัด นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก กล่าวรายงาน ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อสารมวลชน แทนนายณรงค์ ครบวาระ 2 ปี  ในประชุมมีการเสนอชื่อนายสิทธิพงษ์  จำลองราษฎร์ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์  กับ นายมังกร จีนด้วง บรรณาธิการเว็บไซต์ northernnewsthailand.com ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ   ปรากฏว่ามีสมาชิกยกมือให้นายสิทธิพงษ์ จำลองราษฎร์ จำนวน 5 คน ส่วนนายมังกร จีนด้วง มีสมาชิกยกมือจำนวน 43 คน  ทำให้ได้รับชัยชนะ และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกคนใหม่

นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกคนใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มอบความไว้วางใจให้กลับมาดำรงนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะรักษาชื่อเสียงสมาคมฯ พัฒนาทักษะยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขอเท็จจริงบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับแหล่งข่าวและผู้บริโภคข่าวสาร

 

นายมังกร กล่าวอีกว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนของเมืองพิษณุโลกที่กำลังเจริญเติบโตในทุกมิติ เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ขณะเดียวกันจะสะท้อนปัญหาสิ่งที่มีผลกระทบสังคมอย่างสร้างสรรค์ การนำเสนอข่าวตรวจสอบ   ข่าวเชิงสืบสวน การร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณกุศล และสังคม

 

 

 

 

 

สำหรับนายมังกร จีนด้วง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกมาแล้ว 2 สมัย 4 ปี ระหว่างปี 2559-2564 ต้องเว้นวรรคตามข้อบังคับของสมาคมฯ ต่อมาที่ประชุมใหญ่ได้เลือกนายณรงค์ ภัยกำจัด บรรณาธิการเพจ “สันติภาพออนไลน์” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯ จนครบวาระเป็นระยะเวลา 2 ปี 2564-2566 ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น