ผู้ว่าร่วมปลูกผัก แปลงผักชุมชน คนหัวรอ และ กินข้าวยามเย็น สำรับกับข้าวชาวหัวรอ  

เมื่อเวลา  18.00 น. ของวันที่  13 ก.ค. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลหัวรอ และชาวบ้าน 12 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเจริญสามัคคีรสธรรม ปลูกผัก แปลงผักชุมชน คนหัวรอ และ กินข้าวยามเย็น สำรับกับข้าวชาวหัวรอ  ที่ศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง  ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมชุมชน ทั้ง  12 ชุมชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคี โดยจะได้หมุนเวียนจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ได้มีการปลูกผัก ซึ่งเป็นมะเขือ พันธุ์เจ้าพระยา เพื่อนำไปขายสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน นอกเหนือจากอาชีพหลัก คือทำนา

โดยหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดกิจกรรมเจริญสามัคคีรสธรรมปลูกผักชุมชนคนหัวรอ กันอย่างง่ายๆ พร้อมกับทำการโห่ 3 ลา ถือว่าเป็นการเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมแจกต้นกล้ามะเขือพันธุ์เจ้าพระยา ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวรอ ทั้ง 12 หมู่ และร่วมปลูกต้นมะเขือ พร้อมกันในแปลงที่เตรียมไว้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นอกจากปลูกต้นมะเขือกับชาวบ้านแล้ว ยังได้ปลูกต้นไม้มงคล ได้แก่ ส้มป่อย ต้นใบเงิน ใบทอง ใบนาค โดยผู้ว่าบอกฝากคนดูแลต้นมะเขือที่ปลูกว่า ตนเองปลูกไม้ ไม่เคยตาย ถ้าหากตาย ก็ให้มาเปลี่ยนด้วย สร้างเสียงหัวเราะในงานอีกด้วย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน ของชาวบ้านทั้ง  12 หมู่บ้าน และฟังเพลง จากวงคอมโบ้ตำบลหัวรอ ที่ร้องเพลงแนวพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน

นายภูสิต สมจิตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อให้เป็นครัวของชุมชน  ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถมารับประทานได้อย่างดี

ด้านนางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลหัวรอ กล่าวว่า ผักที่ชาวบ้านในชุมชนทั้ง  12 หมู่บ้าน มาร่วมใจกันปลูกนี้ จะมีผู้รับผิดชอบดูแลตลอดทั้งฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี  และเมื่อได้ผลผลิต ก็จะมีบริษัทประชารัฐ สามัคคี จ.พิษณุโลก เพื่อมารับซื้อเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมบุญกันอีกด้วย

///////////

 

 

 

แสดงความคิดเห็น