ชิมอาหารพื้นถิ่น ตามรอยหมอยา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณพระราชวังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน อาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566 เพื่อสำรวจและรวบรวมวิเคราะห์ อาหารท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนายกระดับอาหารท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์และเชื่อมโยงอาหารท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นท่องเที่ยวอาหารถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมภาพรวมภายในงาน มีจัดการนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องอาหารถิ่นเมืองพิษณุโลก ที่ผ่านการ คัดเลือกอาหารท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและยกระดับ จำนวน 10 รายการ การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย อาหารถิ่นเมืองพิษณุโลก ที่ผ่านการคัดเลือกอาหารท้องถิ่น

 

แต่จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวภายในงานไม่น้อย นั่นคือ บริเวณบ้านสีขาว ( เรือนปั้นหยา) ในบริเวณส่วนข้างหน้าของพระราชวังจันทน์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จัดงานถนนสายวัฒนธรรม “ เลียบวัด เคียงวัง” ตามรอยหมอหลวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ครองกรุงศรีอยุธยา และทรงเสด็จมาผนวชที่วัดจุฬามณี พร้อมข้าทาสบริวาร พร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวหมอยาให้กับชาวบ้านด้วย ทำให้

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า  งานตามรอยหมอหลวง หมอยา เทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่ทรงครองราชย์จากอยุธยาอยู่เมืองพิษณุโลก 25 ปี เรื่องราวเชื่อมกับการแพทย์แผนไทยยุคกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานปรากฏในปี 1998 ซึ่งใช้สืบเนื่องมาจนกระทั่งยุคต้นกรุงรัตน์โกสินทร์ มีข้าราชการในกรมการแพทย์ยา กรมแพทย์ยาโรงพระโอสถ กรมหมอยา กรมหมอนอด กรมหมอตา กรมหมอวันโรค ว่ามีไข้ ทรพิษระบาด และสามารถดูแลรักษาโรคร้ายจนหายหมดสิ้น

ดังนั้นยุคสมัยพระบรมไตรโลกนาถ มีการสถาปนาการแพทย์แผนไทย อย่างชัดเจนโดยปรากฏในกฎหมายตราสามดาว ภายในงานเลียบวัด เคียงวังมีคลินิกการรักษา คลินิกการแพทย์แผนไทย นำนิทรรศการให้คำแนะนำการรักษา และหัตการต่างๆ ในการรักษาทางการแพทย์แผนไทย มีพอกตา พอกเข่า พอกเท้า  ประกอบตบหน้าสวย ตอกเส้น  ย่ำข่าง เผายา จัดกระดูก ด้วยลูกประคบทำจากเกสรอินทผลัม และเกสรต่างๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนมารักษาหัตถการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายในบูธ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ถนนสายวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566

โดยบรรยากาศภายในงาน หลังจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม “ เลียบวัด เคียงวัง” ตามรอยหมอหลวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พร้อมกับให้นวดจัดกระดูก จากพระครูถนอม ทีปังกโร นักบวชไทเป ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดกระดูก  และทำการนวดหน้า อีกด้วย งานนี้ทำให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพลิดเพลินสบายตัวทีเดียว

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น