ผู้ว่า ร่วมกับชาวบ้านเนินมะปราง  พร้อมใจขนเกลือ 5 ตัน ไปทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า ทุ่งแสลงหลวง

วันที่  2 ก.ย. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอเนินมะปราง และชาวบ้านในตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นำโดยบุญเชิด คำแก้ว ประธานท่องเที่ยวทุ่งโนนสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู   เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก   ได้ร่วมใจกันจัดกิจการรมทำโป่งเทียม หรือ โป่งเกลือ (Salt Lick) ให้สัตว์ป่า ที่บริเวณฐานแตกบ้านร่มเกล้า ม.11 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง โดยชาวบ้านในหมู่บ้านชมพู ได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเขตตำบลชมพู ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ไม้นาๆชนิดอีกทั้งสัตว์ป่าที่ยังมีอย่างชุกชุม โดยเฉพาะช้าง เก้ง กวาง

โดยเกลือที่รับบริจาคจากผู้ใจบุญ อาทิ บริษัท มาดามฟิน , นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร อดีต พมจ.พิษณุโลก และคณะ , วัดราชบูรณะ อาจารย์ขวัญทอง สอนสิริ , กำนันปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ , ชาวบ้าน อ.เนินมะปราง และผู้ไม่ประสงออกนาม  เป็นต้น ได้เกลือรวมทั้งสิ้น 20 ตัน โดยทางชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หน่วย สล12 ได้จัดสถานที่เก็บเกลือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในปีถัดไป ส่วนในปีนี้นำมาทำโป่งเกลือจำนวน 5 ตัน  โดยช่วยกันขนเกลือใส่กระบะรถไถการเกษตร ลากไปยังบริเวณทำโป่งเกลือ ระยะทาง  3 กม.

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กิจกรรมการทำโป่งเกลือ หรือ โป่งเทียมถือว่า เป็นสร้าง แหล่งแร่อาหารทางธรรมชาติที่ขาดไม่ได้ของสัตว์ป่าโดยที่สัตว์ป่าทุกชนิดต้องมาอาศัยกินดินโป่ง เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายของสัตว์แต่ละเภท ซึ่งบริเวณทำโป่งเกลือ พบว่ามีรอยเท้าเก้ง กวาง ยังลงมากินอาหาร ให้ผู้ที่มาทำโป่งเกลือให้ชมอีกด้วย ถือว่าเป็นแหล่งอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นอย่างดี และที่สำคัญ เป็นการป้องกันมิให้สัตว์ป่าไปหากินในพื้นที่ของชาวบ้าน อีกด้วย

นายบุญเชิด คำแก้ว ประธานท่องเที่ยวทุ่งโนนสน กล่าวว่า การทำโป่งเกลือ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันทำทุกปี  ปีนี้เป็นปีที่  23 แล้ว ที่ชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ อช.ทุ่งแลวงหลวง ร่วมทำกิจกรรมกันมา เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ให้สัตว์นานาชนิดที่มีอยู่จำนวนมาก ได้มาอาศัยแทะกินสร้างภูมิต้านทาน ซึ่งถือเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนได้ตระหนักเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติที่อยู่รายล้อมรอบชุมชน และเพื่อร่วมกันรักษาผืนป่าแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่กว้างใหญ่ของป่าผืนนี้ให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป.

โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับชาวบ้านได้ร่วมโรยเกลือในพื้นที่โป่งดินที่เตรียมไว้ กว่า 5 ไร่ เสร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับมาร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นอาหารรพื้นถิ่น อาทิ เปอะหน่อไม้ แกงฟักทอง ส้มตำ ซึ่งรับประทานอย่างเอร็ดอร่อยกินหมดทีเดียว

///////

 

 

แสดงความคิดเห็น