อาชีวะเปิดกิจกรรมสร้างรายได้สู่สถานบันพัฒนาการเรียนการสอน

 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.66 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  นางธิดารัตน์ ดีชู รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ในส่วนของวิทยาลัยช่วงเทศกาลส่งความสุขประจำปี  จุดประสงค์หลัก เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนนักศึกษาของเรา  เพราะเราเปิดการเรียนการสอนในสายอาชีพ  โดยเฉพาะอย่างจะเป็นในสายคหกรรม และมีแผนกคหกรรมในส่วนของอาหารโภชนาการ  ซึ่งจะเป็นฝ่ายผลิต เค้กและคุกกี้  ในปีนี้เค้กหน้าครีมเรามีอยู่แล้ว  ส่วนเค็กหน้าผลไม้ปกติจะมีเค็กแยมส้มเพียงอย่างเดียว  ในปีนี้จะมีแยมสับปะรด  และที่พิเศษกว่านั้น ถ้าลูกค้าไม่ชื่นชอบในเนื้อครีม หรือหน้าแยมต่างๆ ทางวิทยาลัยมีการจำหน่ายตัวเค้กเปล่าๆด้วย ในราคาปอนด์ละ 120  บาท  ส่วนเค้กหน้าครีมหน้าต่างๆปอนด์ละ  220 บาท  ในส่วนของขนมคุกกี้มีด้วยกัน 2  รูปแบบ คือคุกำกี้เม็กมะม่วง และคุกกี้คอร์นเฟล็ก ราคากล่องละ 120 บาท

 

รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กล่าวว่า เราหน้าร้านของวิทยาลัยอาชีวะได้เริ่มจำหน่ายแล้ว  จนไปถึงวันที่ 28 ธันวาคมนี้เท่านั้น   แต่ถ้าทางลูกค้าต้องการที่จะสั่งซื้ออีก สามารถติดต่อได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเค้กวันเกิด หรือคุกกี้ไปจัดวันเกิดและงานต่างๆ  เพราะทางนักเรียนนักศึกษามีการฝึกทักษะเป็นระยะๆ  นอกเหนือจากงานคหกรรมซึ่งได้ปฏิบัติตรงนี้แล้ว  ในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเทคโนโลยี  สารสนเทศ  กราฟฟิกต่างๆ  ซึ่งมีการจัดทำโปรแกรม สั่งจอง สั่งซื้อ การขายผ่านโปรแกรม  ในส่วนของงานบัญชีจะใช้แผนกบัญชีจัดทำรายรับรายจ่าย  ต้นทุนผลผลิตต่างๆ  และในส่วนของวิชาการตลาด  โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้เดินตลาด  โดยมีการไลฟ์สดขายของหน้าร้านอีกด้วย  เป็นการบูรณะการการทำงาน เพื่อให้นำเรียนนักศึกษานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางธิดารัตน์ ดีชู รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ส่วนรายได้ทางวิทยาลัย ได้หักต้นทุนจ่ายค่าตอบแทนแล้วจะนำไปใช้บริหารจัดการในวิทยาลัย  ในบางส่วนมี ความขาดแคลนทุนทรัพย์  ซึ่งได้ในส่วนนี้เข้ามาส่งเสริมปรับปรุงสภาพการเรียนการสอน ปรับภูมิทัศน์ต่างๆให้ดีขึ้น  ต้องของขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญและเอ็นดูสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ทั้งการช่วยเหลือในการทำงานของเด็ก  ในปีนี้คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิม  ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ปอนด์  ส่วนคุกกี้ประมาณ 2,000 กล่อง  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055-258570  ต่อ  0

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น