Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

ครอบครัวพอเพียง

ลุงเยี่ยมเกษตรกรตัวอย่าง ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ ไว้กินเอง เหลือแบ่งเพื่อนบ้าน และขายสร้างรายได้ อีกทั้งยังมีอาชีพเสริมด้วยการทำพรมเช็ดเท้าให้กับครอบครัวและเยาวชนภายในหมู่บ้าน

ฉลองการจดทะเบียนสมรส “ลุงแอ๊ด-ป้าเม้า เทวดา”

วัชรพล ลิมปะพันธุ์ หรือ “แอ๊ด เทวดา” ผู้บุกเบิกวงการหนังจอยักษ์ โค้งเรด้า และเจ้าของ “โลกสีขาว” จัดงานฉลองการจดทะเบียนมงคลสมรส และวันค้ายวันเกิดของนางจินตา ลิมปะพันธุ์ หรือ “ป้าเม้า” ครบรอบ 60 ปี ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก

สร้างใหม่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว

รัฐบาลให้งบเร่งด่วน 70 ล้านบาท รื้อสร้างใหม่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จุดควบคุมการระบายน้ำท่วมขังอ.บางระกำให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัว

พึ่งศาลปกครองดินแก้มลิงบึงระมาณถมทับที่นา

ชาวบ้านบึงระมาณ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มาพึ่งศาลปกครองพิษณุโลก เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขนดินขุดลอกแก้มลิงบึงระมาณ มาถมที่นา ที่ทำกินชาวบ้าน

ปั้นดีเจเยาวชนลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมดีเจเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างคนรุ่นใหม่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และสร้างทัศนะคติด้านการขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจรเพื่อนำไปขยายผลแก่เพื่อนๆในสถานศึกษาและบุคคลในครอบครัวและชุมชน

ปล่อยขบวนรถน้ำช่วยภัยแล้ง 130 อำเภอ 17 จังหวัด

กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2555 มีพื้นที่ภาคเหนือ ประสบภัยแล้ง 130 อำเภอ และประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัดมี 9 จังหวัด