Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

บ้านลอยน้ำ ต้นแบบปรับตัวอยู่กับน้ำ

หลังจากวิกฤติมหาอุทกภัยปี 2554 มีการนำเสนอหลากหลายแนวคิดในการอยู่กับน้ำ บ้านลอยน้ำ 5 หลัง ที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จะเป็นอีกต้นแบบหนึ่งของการปรับตัว ปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่น้ำท่วม

ถนนเด็กเดินเวทีสร้างสรรค์จินตนาการเด็ก

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมถนนเด็กเดินเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และเกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

ญาติสุดแสบขโมยทรัพย์และโฉนดที่ดินไปจำนองหวิดหลุด

ญาติสุดแสบ แอบย่องขึ้นบ้านแล้วขโมยสร้อยและกำไลข้อมือ 2 บาท และเงินสด 25,000 บาท มิหน่ำซ้ำขโมยโฉนดที่ดินไป แล้วปลอมแปลงเอกสาร ไปจำนำ แล้วปล่อยให้หลุดหวิดโดนยึด กระทั่งนายทุนมาตรวจสอบพบว่าถูกหลอก ยอมคืนให้เจ้าของแล้วเข้าแจ้งความจับด่วน

พระราชทานถุงยังชีพ“หนึ่งใจ..เดียวกัน”

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวิดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ “หนึ่งใจ..เดียวกัน” แก่ราษฎรผู้ประสบภัยอำเภอนครไทย

ทรงห่วงใยคนไข้ในพระอุปถัมภ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารซึ่งเป็นคนไข้ในพระอุปถัมภ์ พร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์และถุงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คนไข้ที่จังหวัดพิษณุโลก