Author
ธเนส

ทหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำน่านเอ่อล้น

ทหารจากรมทหารราบที่ 4 นำกำลังพล ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำน่าน ที่กำลังเอ่อล้นในเขต ขณะชาวบ้านจำนวนมาก ต่างผวาแม่น้ำน่านล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

ระดับแม่น้ำยมเพิ่มสูงบ้านเรือน อ.บางระกำ จมใต้น้ำ

ระดับแม่น้ำยมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านเรือนประชาชน จำนวนมากถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ผวจ.ตรวจปริมาณน้ำน่าน หลังเพิ่มขึ้นเตือนเขตเทศบาลเฝ้าระวัง24 ชม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบปริมาณน้ำน่านในเขตเมืองพิษณุโลก หลังจากปริมาณน้ำจาก อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ไหลมาอีก 1,300 ล.ลบ.ม. สั่งจับตา 24 ชม.เตรียมเครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง เริ่มสูบน้ำแล้ว 4 เครื่อง