Author
ธเนส

น้ำน่านลดน่าใจหาย เตรียมทำบุญเรียกขวัญเมือง

ระดับน้ำแม่น้ำน่าน แห้งขอดจนน่าใจหายจากที่เคยท่วมสูงจนชาวเมืองเครียด ทำให้ประเพณีลอยกระทงปีนี้ต้องทำเวที 2 ชั้น ด้านจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีเรียกขวัญเมือง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 มอบแพไม้ไผ่ช่วยน้ำท่วมกทม.

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้นำแพไม้ไผ่มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร

นศ.ร่วมทำเก้าอี้สุขาส่งน้ำท่วมกรุงเทพ

นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับ ภาคเอกชน สร้างเก้าอี้สุขาเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่กรุงเทพมหานคร

เร่งเยียวยามอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมบางกระทุ่ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มที่ประสบอุทกภัยบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ผ่านธนาคารออมสิน จำนวน 1,155 ราย เป็นเงิน 5,775,000 บาท

แถลงข่าวลอยกระทงย้อนยุคทั่วไทย สุขใจที่พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลอยกระทงประเทศไทย “ย้อนยุคทั่วไทย สุขใจที่พิษณุโลก” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยืนยันเป็นการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวหลังจากน้ำท่วม และพร้อมปักธงลอยกระทงประเทศไทยที่พิษณุโลก ให้ประทับใจตรึงตราแก่ผู้มาเที่ยวชมงาน

บรรยากาศขนส่งโดยสารคึกคัก หลังหยุดยาว5 วัน

บรรยากาศขนส่งคึกคัก หลังจากมีประชาชนจำนวนมากต่างหนีน้ำท่วมไปเที่ยวขึ้นเหนือ หลังเป็น1ใน21 จัีงหวัดที่รัฐบาลประกาศหยุดยาว 5 วัน

“เยี่ยมยามถามไถ่ ให้กำลังใจหลังน้ำลด”

สถานการณ์อุทกภัยของพิษณุโลกเริ่มดีขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เร่งฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ โดยจัดทำโครงการ “เยี่ยมยามถามไถ่ ให้กำลังใจหลังน้ำลด”