พิดโลกบ้านเรา

พระปรางค์วัดใหญ่

ปีละครั้ง ขึ้นพระปรางค์วัดใหญ่ ชมความสวยงามศิลปะไทย งานสมโภชพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

จากวัดรังเงินสู่วัดจันทร์ตะวันตก

วัดจันทร์ตะวันตก วัดเก่าแก่ริมน้ำน่านตอนล่างของเมืองพิษณุโลก เสาะหาข้อมูลที่มาที่ไปหาได้ยาก แต่ยังพอสืบค้นได้จากเอกสารที่น่าสนใจ เชื่อว่าวัดนี้สร้างขึ้นมาก่อนกรุงแตกเป็นแน่แท้

จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

ตอนที่ 2 สู่ปีที่ 56 อาคาราชพัสดุพิษณุโลก การกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งของอาคารประวัติศาสตร์ เมื่อความเจริญกลับมา สถานีรถไฟความเร็วสูงมาถึง จะเป็นย่านสรรหาอาหารการกินที่สำคัญ รองรับนักท่องเที่ยวในยุคที่ผู้คนค้นหาวิถีดำรงชีวิตที่แท้จริง สรรหาอาหารการกิน

สระแก้ว…สระประวัติศาสตร์

สระที่อยู่ในไตรภูมิฯ สระที่เป็นตำแหน่งการสร้างเมือง สระที่ทำใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ สระที่เจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสฯลฯ ยังมีให้ชาวพิษณุโลกได้ชมที่รพ.พุทธชินราช

พิดโลกบ้านเรา…อาสาเยาวชนมัคคุเทศก์

ปลุกจิตสำนึกเด็กและผู้ปกครองรู้จักรักษ์ เข้าใจท้องถิ่นและสนใจที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี พาเยาวชนลงพื้นที่ชม เรียนรู้ วิถีชีวิต เส้นทางท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองพิษณุโลก