ข่าวทั่วไป

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ทำหมันสุนัข-แมวที่วัดดงข่อย ขณะเศษผ้าที่รับบริจาคใช้ได้จริง

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทำหมันให้หมาแมวภายในวัด-บ้าน ขณะผ้ากันเลียแผลที่รับบริจาคใช้ได้จริง

เกษตรจังหวัดเร่งกำจัดหนองกระทู้ข้าวโพดลายจุด กำลังเสียหายหนักหลายอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พื้นที่อำเภอนครไทย

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในภาคเหนือ

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม พร้อมเตรียมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ หลังจากเริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทั้งกำลังพลและยุโธปกรณ์ อีกทั้งฝากเตือนประชาชนหากฝนตกหนักหลายชั่วโมงให้รีบนำทรัพย์สินขึ้นที่สูงและหาสถานที่หลบให้ปลอดภัยเป็นการเบื้องต้น พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด่วน

อบรมเยาวชนกลุ่มแข่งรถบนถนนให้ตระหนักถึงอันตรายและอัตราโทษ

สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกจัด การอบรมให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติ และให้ตระหนักถึงอันตรายและอัตราโทษของการแข่งรถแก่กลุ่มเยาวชนเด็กแว้น