ข่าวทั่วไป

สำนักชลประทานที่ 3 จัดงาน 120 ปีชลประทาน ชมนิทรรศการเพื่อแผ่นดินไทย

สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดงานนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีคุณูปการกับกรมชลประทาน  

สืบสานลิเกไทย อำลาบนเวทีแอ๊ดเทวดา ตำนานเวทีผ่าโลก  กว่า 30 ปี

คณะลิเก ทั้งในและต่างจังหวัด ได้รวมตัวกัน เพื่อมาทำการแสดงบนเวทีแอ๊ดเทวดา ซึ่งเป็นเวทีลิเกเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก จนได้รับฉายาว่า เวทีลิเกผ่าโลก  ล่าสุดทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้มีโครงการปรับปรุงตลาดสดโคกมะตูมให้มีมาตรฐานมากขึ้น บริษัทแอ๊ดเทวดาโฆษณาจำกัด จึงได้จัดการแสดงลิเก เพื่ออำลาเวที  เดือนละ 2 ครั้ง จนกว่าจะมีการรื้อเวทีในที่สุด

“M max” สร้างระบบสำรองไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรถยนต์ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย

หลังจากราคาน้ำมัน และค่าไฟฟ้า แพงมากขึ้น  ส่งผลทำให้ธุรกิจการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  แบบกึ่งสำเร็จรูป กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า   ล่าสุดเจ้าของธุรกิจแผงโซล่าเซลล์ ที่พิษณุโลก ได้เร่งผลิตระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อจ่ายให้รถยนต์ไฟฟ้า สำหรับการเดินทางในอนาคต ได้

จัดสอนนักเรียน พัฒนาทักษะว่ายน้ำ แก้ปัญหาจมน้ำของเด็กในวัยเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านว่ายน้ำ ประจำปี 2565 แก้ปัญหาการจมน้ำของเด็กในวัยเรียน ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ในพื้นที่ อ.นครไทย และ อ.วังทอง

กองบิน 46 ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองบิน 46 ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตรวจสอบระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 รายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ถูกต้อง ครบร้อยเปอร์เซ็นต์