ข่าวทั่วไป

มน. คิดค้นค่าสมการใช้กับเครื่องตรวจวัดความหวาน ของมะปรางหวานและมะยงชิด สำเร็จ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบความสำเร็จ คิดค้นค่าสมการ ใช้กับเครื่องตรวจวัดความหวาน ของมะปรางหวานและมะยงชิด และผลไม้ทั่วไปและไม่ทำลายตัวอย่าง เตรียมพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทำเครื่องวัดความหวานผลไม้ต่อได้ในอนาคต