ข่าวทั่วไป

เปิดแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา“วังทอง 5 เกมส์”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 5 ปีการศึกษา 2562 “วังทอง 5 เกมส์”

เขื่อนแควน้อยเก็บน้ำได้ 47 % แล้ว ลุ้นฝนอีก 1 เดือนอาจได้ถึง 80 %

ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน พอใจน้ำเข้าเขื่อนแควน้อย เดือนเดียวน้ำเข้ากว่า 300 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เขื่อนแควน้อยกักเก็บแล้วกว่า 47%

 “ยาง…ยืดชีวิตพิชิตโรค” ผลงานผู้บกพร่องทางจิต พิษณุโลก

ยาง…ยืดชีวิตพิชิตโรค ผลงานชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จ.พิษณุโลก นอกจากจะสามารถสร้างรายได้แล้วยังสามารถฝึกสมาธิ แก่ผู้บกพร่องทางจิต โดยยางยึดชีวิตพิชิตโรค  นี้สามารถนำไป ใช้ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ได้โดยง่ายและประยุกต์ท่าทางได้หลากหลาย ช่วยกระชับกล้ามเนื้อ ลดไขมันหรือเสริมสร้างความแข็งแรง  

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก แก่บุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 31 ราย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะอุทิศตนเสียสละและอดทนจนเกษียณอายุราชการ