ข่าวทั่วไป

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทย ภายในพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระองค์ พร้อมร่วมปลูกต้นจันทร์ ภายในพระราชวังจันทน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์

นายกเทศมนตรีคนแรกอายุ 100 ปี

รอยยิ้ม วันครบรอบ100ปี นายอรุณ ภักดิ์ประไพ นายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลพิษณุโลก 2500-2510 ญาตินิมนต์พระทำบุญตักบาตรและร่วมอวยพรวันเกิดที่รพ.รวมแพทย์

ช่วยเหลือเด็กกตัญญู

นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ มอบรถจักรยานและทุนการศึกษา ให้กับเด็กหญิงรัตนา คงคาลัย วัย 13 ปี ฐานะยากจน ช่วยพ่อหาของเก่าขายเลี้ยงครอบครัว

ป้องกันบุกรุกทำลายป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก ปล่อยแถวชุดปราบปรามฯลงพื้นที่ป้องกันบุกรุกทำลายป่าไม้ ในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม

วันเด็กกับกิจกรรมธรรมะในวัด

วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังษี หรือ วัดเขาชี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยมีการแจกของรางวัลมากมาย พร้อมทั้ง สอดแทรกธรรมะ ให้กับน้องๆ เยาวชน ได้นำไปใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน