ข่าวทั่วไป

นร.มัธยมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โรงเรียนเซนนิโกลาส จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา พานักเรียนกว่า 400 คน มาฟังธรรมมะ ฟังเทศน์และสวดมนต์ พร้อมร่วมเวียนเทียนรอบมณฑปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พบชุดนักเรียนหญิงทิ้งปริศนาในตู้โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน และนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ จังหวัดพิษณุโลก ตรวจชุดนักเรียนหญิงปริศนาที่ถูกทิ้งไว้ ในตู้โทรศัพท์สาธารณะ ใกล้เคียงจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพ.ค.

จังหวัดพิษณุโลกจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีส่วนราชการหลาย หน่วยงานและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างคึกคัก

ตรวจผลงานเศรษฐกิจพอเพียงในกองบิน46

กองทัพไทยตรวจงานโครงการพระราชดำริ ศก.พอเพียงภายในกองบิน 46 ทึ่ง ! โรงงานผลิต ไบโอดีเซล ใช้ได้จริง แต่อยาก นำระบบสัญญานภาพชุดปฎิบัติการป้องกันฐานบิน ออนไลน์สู่ผู้บังคับบัญชา ไปใช้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คิดท่ารำระบำพิษณุโลกประกอบการรำเตาไห

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดเสวนา ประชาคม รำเตาไห ระบำพิษณุโลก เพื่อระดมความคิดเห็น แนวคิด วิพากษ์ ท่ารำ ดนตรีประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย ตลอดจน อุปกรณ์ประกอบการรำเตาไห เพื่อตกผลึกให้ออกมาเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก

ฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาพม่า

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาพม่า พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรม