ข่าวทั่วไป

บันทึกท่องเที่ยวด้วยภาพวาด

นิสิตศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ม.นเรศวร จัดงาน ขีดเขียน เรียนรู้ “วาด อยู่ ได้” จัดกิจกรรมพาเยาวชนเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลากหลายในพิษณุโลก และบันทึกความทรงจำด้วยลายเส้น

เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักในช่วงหน้าหนาว

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเตือนระวัง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง ในช่วงฤดูหนาว หลังพบอัตราป่วยสูงกว่าระดับประเทศ

ประเพณีบุญคูนลานสืบสานตำนานข้าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานประเพณีบุญคูนลานสืบสานตำนานข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารและเกษตรกร ที่บริเวณท่าข้าวอวิรดา หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทย ภายในพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระองค์ พร้อมร่วมปลูกต้นจันทร์ ภายในพระราชวังจันทน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์

นายกเทศมนตรีคนแรกอายุ 100 ปี

รอยยิ้ม วันครบรอบ100ปี นายอรุณ ภักดิ์ประไพ นายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลพิษณุโลก 2500-2510 ญาตินิมนต์พระทำบุญตักบาตรและร่วมอวยพรวันเกิดที่รพ.รวมแพทย์

ช่วยเหลือเด็กกตัญญู

นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ มอบรถจักรยานและทุนการศึกษา ให้กับเด็กหญิงรัตนา คงคาลัย วัย 13 ปี ฐานะยากจน ช่วยพ่อหาของเก่าขายเลี้ยงครอบครัว

ป้องกันบุกรุกทำลายป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก ปล่อยแถวชุดปราบปรามฯลงพื้นที่ป้องกันบุกรุกทำลายป่าไม้ ในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม