ข่าวทั่วไป

เยาวชน186 คนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีนี้มีเยาวชนร่วมบรรพชาจำนวน 186 คน

ไฟไหม้ป่าหวิดลามเข้าหมู่บ้านศิวภรณ์์

ไฟไหม้ป่าหญ้าแห้ง ข้างหมู่บ้านศิวภรณ์ ม. 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก หวิดลามเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านช่วยกันตักน้ำประปาสกัด รถดับเพลิงเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าควบคุมได้ในวงจำกัด

แจ้งระวังพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ 15-16 มีค.57

ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด ระวังอันตรายจากสภาวะพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกและลมกระโชกแรงไว้ด้วย

เชิญชวนจ้างแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจำ

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาจ้างแรงงานผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ในผลิตสินค้าหรือบริการด้านต่างๆ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้มีอาชีพ มีรายได้เป็นเงินรางวัลปันผลไว้ใช้จ่ายในระหว่างต้องโทษ อบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 055 – 311485 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

รณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผา สร้างดินยั่งยืน

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดงานรณรงค์งดเผาฟาง สร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม ที่อำเภอวัดโบสถ์เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้าน งดเผาตอซังข้าว ด้วยการหันมาใช้วิธีไถกลบ ฉีดน้ำหมักชีวภาพช่วยย่อยสลาย และหว่านพืชบำรุงดิน นอกจากทำให้ดินดี ลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยลดภาวะโลกร้อน