ข่าวทั่วไป

เตรียมจัดพิธีบวชแสนรูปทั่วไทยครั้งที่ 7

คณะสงฆ์ร่วมกับ 40 องค์กรภาคี เตรียมจัดพิธีบวชแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 7 สร้างศาสนทายาท พัฒนาวัดร้าง ปลุกชาวพุทธเข้าวัด ตามโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ภาคฤดูร้อน

ประชุมหัวหน้าส่วน เน้นการประหยัดพลังงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการช่วยกันประหยัดพลังงาน

อบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย

มอบพระพุทธชินราชจำลองให้วัดชายแดนภาคใต้

พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก จัดพิธีมอบพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทำพิธีหล่อองค์พระ ในวันวิสาขบูชา และทำพิธีมอบให้กับวัดต่าง ๆ ที่ร้องขอ ในวันมาฆบูชา

ทอดแหจับปลา คลายเครียดจากสถานการณ์ภัยแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมทอดแหจับปลาของตำบลบางระกำ เพื่อหารายได้นำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์และคลายเครียดจากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่บึงหนองทอง อำเภอบางระกำ

แถลงจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ

จังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

เชิญชวนประกวดบทความสู้ภัยคอร์รัปชัน

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งบทความเข้าประกวดเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556หัวข้อ “รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน” สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-7968 และ 0-2282-8712 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nacc.go.th