ข่าวท้องถิ่น-การเมือง

ถ่ายโอนภารกิจผังเมืองรวมให้ท้องถิ่นมีเทศบาลเป็นตัวแทนรับ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในเอกสารบันทึกการส่งมอบ เอกสารและแผนที่ที่เกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการผังเมืองรวม มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นตัวแทนรับมอบ

คณะลูกนเรศวรส่งลูกทีมป้องกันเก้าอี้สท.เทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 1 ส.ค.2554 ที่ห้องจุฬามณี เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก หลังจากชุดเดิมได้หมดวาระลงไปเมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา