กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยชาวนาอ.พรหมพิราม 8 จุด

วันที่ 3 ของการขุดเจาะบ่อบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่มาขุดเจาะน้ำช่วยเหลือพี่น้องเกษตรในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 8 จุด ขณะนี้พบน้ำน้ำออกแล้ว 2 จุดในระดับความลึก 42 เมตร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยชาวนา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งขุดเจาบ่อบาดาล ใน 4 ตำบล ของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือชาวนา ที่ต้องทำนาก่อนฤดูกาล เนื่องจากเสี่ยงถูกน้ำท่วมก่อนทุกปี ขณะปีนี้น้ำแทบไม่เหลือ