กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยชาวนา

DSC_0001วันที่ 23 มิ.ย.2558  ผู้สื่อข่าวรายงวานว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ได้ประสบปัญหาขาดแคลน แหล่งน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากน้ำในเขื่อนเหลือน้อย ส่งผลให้ชาวนาเดือดร้อนกันจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวนาที่ 4 ตำบลในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้แก่ ต.ท่าช้าง ต.วังวน ต.หนองแขม และ ต.พรหมพิราม เนื่องจากทุกปี 4 ตำบล จะได้รับผลกระทบจากน้ำหลากมาจาก จ.สุโขทัยก่อน ทำให้พื้นที่ 4 ตำบลต้องทำนา ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก และปีนี้ในช่วงการเพาะปลูก น้ำเกิดไม่เพียงพอ ส่งผลให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ให้เกษตรกร เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ทางบริโภคและทางการเกษตร โดยให้ทางเจ้าหน้าที่เริ่มขุดเจาะหาแหล่งน้ำบาดาล ทั้ง 4 อำเภอ แต่ละจุดมีความลึกไม่ต่ำกว่า 100เมตร เพื่อดึงน้ำใต้ดินมาช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล และน้ำทางชลประทานก็มีอยู่อย่างจำกัดDSC_0002

นายกำพล ดุลเพียรพูล อายุ 47ปีอยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ชาวบ้านท่าช้าง ประสบปัญหาเรื่องน้ำเป็นประจำทุกปี ถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ทางการเกษตรก็จะถูกน้ำท่วมก่อน ทำให้ชาวนาต้องเร่งปลูกข้าวไว้บริโภคก่อน ทั้งตำบลไม่กว่า 7,000 ไร่ แต่ปีนี้ข้าวที่ปลูกไว้ น้ำที่ทางชลประทานส่งมานั้นมีอยู่จำกัด โชคดีที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มาขุดเจาะหาแหล่งน้ำใต้ดิน ดึงขึ้นมาช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะลดและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำได้ระดับหนึ่งDSC_0004

แสดงความคิดเห็น