เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยชาวนาอ.พรหมพิราม 8 จุด

388513วันที่ 25 มิ.ย.2558  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ได้ประสบปัญหาขาดแคลน แหล่งน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากน้ำในเขื่อนเหลือน้อย ส่งผลให้ชาวนาเดือดร้อนกันจำนวนมาก ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าว เพื่อลดความเสียหาย 388799โดยที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มาทำการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ทางบริโภคและทางการเกษตร จำนวน 8 จุด ได้แก่ ต.ท่าช้าง ต.วังวน ต.หนองแขม และ ต.พรหมพิราม ตำบลละ 2 จุด ซึ่งได้ทำการขุดเจาะมาแล้ว 3 วัน ปรากฏว่ามี 2 จุดที่เจ้าหน้าที่สามารถขุดเจาะ มีน้ำออกขึ้นมาและสามารถใช้ทางการเกษตร ได้แล้ว ด้วยความลึก 42 เมตร ท่ามกลางมีชาวบ้านในพื้นที่มารอดูการขุดเจาะทุกวัน ด้านเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตนเอง ได้รับคำสั่งมาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้มาขุดเจาหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 2 ชุด รวม 8 จุด ในเขต อ.พรหมพิราม เบื้องต้นสามารถขุดเจาะดึงน้ำบาดาลมาได้แล้ว 2 จุด ซึ่งหากดึงน้ำมาใช้ทั้ง 8 จุด ก็จะสามารถบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรไม่กว่า 1,000 ไร่388514

388798////////////

แสดงความคิดเห็น