กองทัพภาคที่3

กองทัพภาคที่ 3 ตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.พิษณุโลก

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561 ของหน่วยงาน กู้ภัยในจ.พิษณุโลก จำลองสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยทางเรือและทางอากาศ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมขับเรือมูลนิธิร่วมกตัญญูซ้อมแผน