กองทัพภาคที่ ๓ ทำพิธีเปิดสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

​ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานใน “พิธีเปิดสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ” ณ ลานจัดแสดงครึ่งวงกลม สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.
​ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่ ๖,๐๐๐ ไร่ มีประชากรที่อาศัยภายในค่ายประมาณ ๖,๐๐๐ คน และประชากรที่อาศัยรอบค่ายประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ในห้วงที่ผ่านมา เกิดปัญหาน้ำท่วมชุมชนรอบค่าย และภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สร้างความเดือดร้อนให้กับกำลังพลและประชาชนรอบค่าย ทางกองทัพภาคที่ ๓ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยการพัฒนาพื้นที่ภายในค่าย บริเวณทิศตะวันออก จำนวน ๕๒ ไร่ ขึ้น ให้เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ ปริมาตร ๒๐๐,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร แก้ปัญหาน้ำท่วมแหล่งชุมชนบริเวณเทศบาลเมืองอรัญญิก และเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และแก้ปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยรอบ ทั้งนี้ ทางกองทัพภาคที่ ๓ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๖๒,๔๑๗,๖๐๐ บาท จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการดำเนินการก่อสร้างสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยได้มอบหมายให้กรมทหารช่างที่ ๓ กองพลพัฒนาที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาพื้นที่สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ในโอกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ สร้างความปลาบปลื้ม ปิติยินดีต่อกำลังพล และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งยังเป็นมิ่งมงคลแก่สถานที่สวนสุขภาพ เป็นอย่างยิ่ง
กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้จัด “พิธีเปิดสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ” ขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับกำลังพลของกองทัพภาคที่ ๓ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ทุกเพศทุกวัยมาใช้บริการ โดยภายในงานมีทั้งส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กว่า ๒,๐๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ ได้มอบงบประมาณสำหรับจัดตั้งกองทุนสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อนำไปใช้บำรุงรักษาสวนสุขภาพ และร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง ในบริเวณสวนสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ และปล่อยตัวนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมร่วมปั่นจักรยานกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมกิจกรรมฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเต้นแอโรบิค, นวดเพื่อสุขภาพ และการแสดงดนตรีในสวน เพื่อขับกล่อม สร้างบรรยากาศ และสร้างสีสันภายในงาน
สำหรับสวนสุขภาพแห่งนี้ ปัจจุบันกองทัพภาคที่ ๓ ได้มอบหมายให้กองทัพน้อยที่ ๓ ดำเนินการรับผิดชอบบริหารจัดการ โดยมีหน่วยทหารในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นหน่วยสนับสนุน ภายในสวนสุขภาพ มีเส้นทางวิ่งและปั่นจักรยาน เป็นระยะทางรอบละ ๑.๔ กิโลเมตร มีพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการประกอบด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค จักรยานน้ำ เส้นทางเดินเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการเลี้ยงแกะ และตลาด ผักสดจากโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ อีกทั้งยังมีพื้นที่ลานจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไว้อำนวยความสะดวก รองรับได้กว่า ๔๐๐ คัน รวมถึงมีห้องน้ำสาธารณะไว้บริการ ๒ จุด คือ ทางทิศเหนือและทิศใต้ของสวนสุขภาพ โดยสวนสุขภาพแห่งนี้ เปิดให้บริการ ห้วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. และห้วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ การก่อสร้างสวนสุขภาพดังกล่าว กองทัพภาคที่ ๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกจากจะใช้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแหล่งชุมชนและแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วนั้น ยังสามารถเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมให้กำลังพล และประชาชนมีใจรักใน การออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี รวมถึงเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
——————————

แสดงความคิดเห็น