ชุมชนบ้านเหนือ

ทายาทรุ่นที่ 4 ปรับปรุงบ้านโบราณทรงหกเหลี่ยมอายุ 130 ปีเปิดให้เข้าชมฟรีที่อ.บางระกำ

ทายาทรุ่นที่ 4 ตระกูล อำไพพงษ์ เข้าปรับปรุงบ้านไม้สักโบราณทรงหกเหลี่ยมอายุ 130 ปี เปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้เข้าชมฟรีอีกครั้ง หลังผู้ดูแลรุ่นที่ 3 เสียชีวิตปล่อยทิ้งรกร้างไปหลายเดือน เป็นบ้านไม้ของตระกูลคนจีนอาชีพค้าขายปลูกริมฝั่งแม่น้ำยม ชุมชนบ้านเหนือ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

เที่ยวชมบ้านเก่า 109 ปี ชุมชนบ้านเหนือ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ชุมชนบ้านเหนือ อ.บางระกำ ชุมชนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำยมยังคงมีบ้านเก่าโบราณอายุ 100 ปีขึ้นไปหลงเหลืออยู่หลายหลัง ทั้งบ้านที่เจ้าของอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพื่อคนรุ่นหลังได้ชม และบ้านเก่าแก่อีกจำนวนมากที่ทรุดโทรมตามกาลเวลาและผู้อยู่อาศัย