แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำยมสายหลักอ.บางระกำ ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ต่ำ

14 กันยายน 2565 นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ระบุว่า  ด้วยสถานการณ์แม่น้ำยมสายหลัก ที่สถานีวัดน้ำ Y.64 อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีอัตราการเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย 2565 เป็นต้นมา  มีอัตราเพิ่ม เฉลี่ยวันละ 12 ซม. ปัจจุบันระดับน้ำความสูง 6.99 ม ระดับ 39.50 ม.รทก.  ( เมตรจจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ) ถ้าอัตราการเพิ่ม เป็นแบบนี้ คาดว่า วันที่ 16 ก.ย. มีแนวโน้มที่จะล้นถนนคอนกรีตบริเวณชุมชนบ้านเหนือ ท้ายตลาดบางระกำ (ที่ระดับวิกฤต 38.90 ม.รทก. ความสูง 7.30 ม) โดยช่วงเวลา 01.00-02.00 ของวันที่ 14 ก.ย 65 มีอัตราการเพิ่มที่รวดเร็วมาก เพิ่มขึ้น 3 ซม. ใน 1 ชม.
ซึ่งน่าจะมีผลมาจากน้ำเหนือที่มาจากแม่น้ำยมสายหลัก, แม่น้ำยมสายเก่า รวมถึงฝนที่ตกชุกในพื้นที่

จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งของแม่น้ำยม อ.บางระกำ และ แม่น้ำยมสายเก่า ตั้งแต่ อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.บางระกำ เฝ้าระวังภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งที่มากขึ้น ขอให้เก็บของขึ้นไว้ที่สูง ระมัดระวังระบบไฟฟ้าภายในบ้านที่น้ำท่วมถึง และตรวจสอบคันดินที่เสริมการป้องกันน้ำท่วม และ ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลทางหน่วยราชการ

 

แสดงความคิดเห็น