ตำบลคันโช้ง

ปีหน้าแล้งแน่เขื่อนแควน้อยคาดฝนปีนี้เก็บน้ำได้แค่ 70%

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก คาดการณ์ฤดูฝนปี 2558 จะสามารถกักเก็บน้ำได้แค่ 70 % ของความจุอ่าง ปริมาณฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยและตกไม่ต่อเนื่องทำให้น้ำไหลซึมลงดินไม่ลงอ่างเก็บน้ำ ปีหน้าเตรียมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพราะการใช้น้ำต้องคำนึงเรื่องการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลัก ก่อนที่จะมาใช้น้ำเพื่อการเกษตร

เขื่อนแควน้อยสถานการณ์ดีขึ้นน้ำไหลเข้ามากกว่าระบายออก

ฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลดีน้ำจากต้นน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยเพิ่มขึ้น ไหลเข้า 2.9 ล้านลบ.ม. ระบายออก 1.7 ล้านลบ.ม.ขณะที่ นายอำเภอวัดโบสถ์นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงเกษตรกร ลดการสูบน้ำ ในช่วงต้นน้ำเพื่อปล่อยน้ำไปปลายทางให้สามารถสูบน้ำทำการเกษตรได้ ส่วนสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสูบน้ำใช้เพื่อการเกษตรขอให้งดการสูบน้ำโดยเด็ดขาด

น้ำเริ่มเข้าแต่ยังน้อยมากเขื่อนแควน้อยเหลือน้ำใช้ได้6.53%

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เริ่มมีน้ำไหลเข้าเขื่อนบ้างแล้ว หลังจากมีฝนตกในพื้นที่ แต่ไหลเข้าในปริมาณน้อยมากเพียง 0.230 ล้าน.ลบ.ม.ในรอบวันที่ผ่านมา ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อย ยืนยันต้องเก็บน้ำฝนให้มากที่สุด ขณะนี้มีน้ำใช้การได้ 6.53 % ใช้การได้อีก 36 วันเท่านั้น ฤดูแล้งหน้าน่าเป็นห่วง