เขื่อนแควน้อยหยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตร18ตค.นี้พร้อมลดการระบายน้ำอีก

Image39วันที่ 17 ตุลาคม 2558 นายนันทชัย  ตรีรุจิราภาพงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำแควน้อยบำรุงแดน เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 ตุลาคม 2558 นี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ได้สิ้นสุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการชลประทานจำนวน 150,000 ไร่แล้ว ที่ขณะนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้เก็บเกี่ยวและใกล้เก็บเกี่ยวหมดแล้ว และได้ประสานงานกับท้องถิ่น อำเภอ ออกประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำของเขื่อนแควน้อย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งนับจากนี้ไปตลอดถึงฤดูฝนปี 2559 เนื่องจากปีนี้ เขื่อนแควน้อยสามารถเก็บน้ำได้น้อยมาก ประมาณ 40 % หรือ มีน้ำใช้การได้ 35 % หรือ 337 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม. ) ขณะที่ค่าเฉลี่ยการเก็บน้ำของเขื่อนแควน้อยเมื่อหมดฤดูฝนตั้งแต่ปี 2552-2557 ที่ผ่านมา สามารถเก็บน้ำได้ที่ 70-80 % หรือ ประมาณ 700-800 ล้านลบ.ม. จากความจุอ่างที่สามารถกักเก็บได้ 939 ล้านลบ.ม.Image41

Image14

โดยหลังจากวันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เขื่อนแควน้อยฯมีแผนในการปรับลดการระบายน้ำลงอีก จากเดิมระบายน้ำออก 6 ลบ.ม. ต่อวินาที หรือ ระบายออกวันละ 500,000 ลบ.ม. จะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2 ลบ.ม. ต่อวินาที หรือ วันละ 200,000 ลบ.ม. เพื่อการบริหารจัดการน้ำในอีก 7 เดือนข้างหน้าImage22

Image25

โดยเป้าหมายและแผนของกรมชลประทาน เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็น 1 ใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกัน และเนื่องจากภาพรวมของปี 2558 มีต้นทุนน้ำที่ค่อนข้างต่ำ จึงมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค  รักษาระบบนิเวศน์เป็นประการแรก ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรนั้นมีไม่เพียงพอ ขณะนี้ นอกจากออกประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานทราบถึงสถานการณ์น้ำเพื่องดการทำนาปรังแล้ว ยังร่วมกับหลายหน่วยงานในการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง การทำอาชีพเสริมอื่น ๆ การพักชำระหนี้ของธกส. เป็นต้นImage28

Image33

แสดงความคิดเห็น