ตำบลชมพู

ชมหมอกฝน ณ จุดชมวิววัดเผ่าไทยต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ปรากฏการณ์หมอกฝนปกคุลมบ้านเผ่าไทย บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก งดงามอย่างมากในช่วงปลายฝน โดยเฉพาะจุดชมวิวที่วัดเผ่าไทยน่าไปเที่ยวเยือนอย่างมาก ได้ชมหมอกสวยยามเช้า และความสงบร่มรื่นของวัด

นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศเย็นบนยอดเขารักไทยสวยงาม

นักท่องเที่ยวพากันมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นกับโอโซนบนยอดเขาสูงที่บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง อุณหภูมิ 20 องศา