ตำบลชมพู อ.เนินมะปรางน้ำท่วมสูงมากหลายหมู่บ้าน

อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกรวมถูกน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่สอง 31 สิงหาคม 2562 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกที่ถูกน้ำป่าหลากท่วมอย่างฉับพลันตั้งแต่เมื่อวานนี้ 30 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ 4 ตำบลได้แก่ตำบลบ้านมุง ตำบลวังยางตำบลวังโพรงและตำบลไทรย้อยขณะนี้สถานการณ์น้ำใน 4 ตำบลนั้นกำลังค่อยๆลดระดับลงขณะที่เช้าวันนี้ที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักน้ำจากคลองชมพูได้ไหลล้นตลิ่ง ล้นทุ่งนาเป็นวงกว้างและไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลชมพูได้แก่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ขณะที่ถนนสายกกไม้แดงเนิน-มะปรางทางเข้าสู่อำเภอเนินมะปรางจากบ้านน้ำปาดสู่บ้านปลวกง่ามระดับน้ำได้ท่วมผิวจราจรสูงประมาณ 10 ถึง 30 เซนติเมตร ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ในวันนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทหารกู้ภัยกำลังระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

 

แสดงความคิดเห็น