ตำบลนาบัว

อบจ.พิษณุโลกสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปาช่วยเหลือ 7 หมู่บ้านในพื้นที่ต.นาบัว อ.นครไทย

อบจ.พิษณุโลก เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปาช่วยเหลือ 7 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.นาบัว อ.นครไทย กว่า 5,000 คน ใช้อุปโภคบริโภค

แล้งจัดทำนาปีไม่ได้สอนชาวบ้านนาบัวอ.นครไทยทำขนมหารายได้

นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย พร้อมด้วยบุคลากรออกให้บริการ Fix It Center ปีการศึกษา 2558 แก่ชาวบ้านตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยสอนการทำขนมคองแครงกรอบ ขนมไข่นกกระทา และขนมจีบ ให้กับกลุ่มผู้สนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมหลังจากปีนี้ชาวบ้านหลายครอบครัวยังทำนาปีไม่ได้ เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดํกาล

บวชต้นยางนาอายุ 100 ปี

นายกอบจ.พิษณุโลกร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านโปร่งสอ ร่วมบวชต้นยางนาอายุ 100 ปี และผืนป่าอีก 500 ต้น อนุรักษ์ไว้ไม่ให้มีการตัดทำลาย เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านบริเวณเชิงเขาบ้านโปร่งสอ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เหตุเกิดที่นครไทย

เป็นห่วงสวัสดิการความปลอดภัยครูผู้หญิงพักบ้านพักครู เจอเหตุการณ์ระทึกขวัญมีคนพยายามบุกเข้าไปหา วอนผู้อำนวยการ ผู้เกี่ยวข้อง หามาตรการป้องกัน ไม่ใช่จะมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

ผู้ว่าฯร่วมเกี่ยวข้าวนาขั้นบันไดส่งเสริมชาวม้งปลูก

ผู้ว่าฯพิษณุโลก ร่วมเกี่ยวข้าวนาขั้นบันได ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านน้ำแจ้งพัฒนา อ.นครไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้ชาวไทยภูเขา

พระราชทานความช่วยเหลือราษฏรอ.นครไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่แก่ราษฎรบ้านน้ำแจ้งพัฒนา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนบ้านนาบัววิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก