ต่อต้านบ่อขยะ

ฟ้องศาลปกครองพิษณุโลกขอเพิกถอนใบอนุญาตบ่อขยะในต.หัวรอ

พิษณุโลก ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมชาวบ้านต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก เข้าฟ้องศาลปกครองพิษณุโลก นายกทต.หัวรอ ออกใบอนุญาตให้เอกชนเปิดบ่อขยะแบบฝังกลบในต.หัวรอโดยไม่ถูกต้อง ขอให้นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต