เทศบาลหัวรอเปิดบ่อขยะฝังกลบชี้แจงชาวบ้านเกรงผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรี ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.39 ตลอดทั้งประชาชนตัวแทนในพื้นที่ เข้ารับฟังแสดงความคิดเห็นและปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ ที่ใช้เป็นแหล่งกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบในที่ประชุม ทางนายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงการใช้พื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ โดยมีตัวแทนจากบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตในการเข้าไปดำเนินการให้ความเกี่ยวกับขั้นตอนในการก่อสร้าง  ตั้งแต่การก่อสร้าง การกำจัดขยะไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นกระทบประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง การกำจัดน้ำเสียจากขยะ โดยใช้พื้นที่ในการจัดการประมาณ 17 ไร่  มีบ่อกำจัดขยะยาว 250 เมตร กว้าง 150 เมตร และลึก 10 เมตร แบ่งเป็นสองระยะ ซึ่งระยะแรกดำเนินการ จำนวน 9 ไร่ ซึ่งสามารถฝังกลบขยะได้ประมาณ 1 ปี ส่วนระยะที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ 8 ไร่ สามารถนำขยะมาฝังกลบได้ประมาณ 1 ปี มีการนำแผ่นเมทัลซีท มาปิดล้อมพื้นที่บ่อขยะสูง 5 เมตรอีกด้วยในส่วนของเทศบาลตำบลหัวรอ จะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของการขนย้ายขยะจากต้นทางมาถึงปลายทางที่บ่อฝังกลบ ไม่มีมีกลิ่นขณะขนย้าย การใช้เส้นทางที่ต้องปลอดภัยและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากจะต้องรับขยะจากเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีขยะวันละ 90 ตันมาฝังกลบร่วมด้วย โดยจะต้องจัดระบบการจัดการขนย้ายให้ถูกต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกับประชาชน ตลอดทั้งปัญหาการจราจรขณะขนย้าย ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ที่ประชุมรับฟังคำฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่ามีประชาชนและตัวแทนชาวบ้าน ได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ และปัญหาที่จะเกิดกับประชาชนและผลกระทบภายหน้า ซึ่งทางตัวแทนบริษัทเอกชน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ได้ชี้แจงเพื่อให้เข้าใจ  ซึ่งแต่ละคำถามได้มีการตอบกันไปมา เพื่อให้มีความมั่นใจ ในระบบการจัดการขยะแบบฝังกลบ และไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง โดยในที่ประชุมรับทราบว่าทางเทศบาลตำบลหัวรอ ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้ว แต่การทำประชาวิจารณ์ไม่ครอบคลุม เพราะมีประชาชนส่วนมาก ไม่ทราบเรื่องจะมีการเปิดบ่อขยะแบบฝังกลบ  ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวรอ จึงมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ข่าวที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านปากโทกและหัวรอประท้วงไม่เอาบ่อขยะจะเปิดทิ้งในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น