นคร มาฉิม

“นคร มาฉิม”พบกงสุลสหรัฐขอให้ส่งตัวแทนสังเกตการณ์ตรวจสอบการเลือกตั้ง

“นคร มาฉิม” อดีตส.ส.พิษณุโลกสายพรรคเพื่อไทย พบกงสุลฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา ยื่นหนังสือขอให้ติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย ส่งผู้แทนร่วมสังเกตุการณ์และตรวจสอบการเลือกตั้งและการนับคะแนน