“นคร มาฉิม”พบกงสุลสหรัฐขอให้ส่งตัวแทนสังเกตการณ์ตรวจสอบการเลือกตั้ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.00-09.00 น. นายนคร  มาฉิม อดีตส.ส.พิษณุโลก ที่ปัจจุบันไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้พบกับกงสุลฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย Vi  L. Jacops – Nhan . เป้าหมายเพื่อพบปะและยื่นหนังสือต่อผู้แทนสหรัฐอเมริกา จำนวน 7 หน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยหลังจากนายนคร  มาฉิม ได้พบกงสุลสหรัฐแล้ว ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกว่า กงสุลสหรัฐให้เกียรติกับตนเดินทางมาพบเพื่อแลกเปลี่ยน ฟังข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทย ใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตนประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อฟังความเห็น ฟังความจริงสถานการณ์ในประเทศไทย การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.พ.62 และข้อกังวลใจมีหรือไม่ หลังจากประเทศไทยครองอำนาจโดยคสช.มา 5 ปี ซึ่งมีเครือข่ายในข้าราชการระดับสูง ในมุมมองของตนมองอย่างไร ซึ่งตนก็แจงว่า คสช.ยึดอำนาจมา 5 ปี วางเครือข่ายข้าราชการ องค์กรอิสระ ในเมื่อจะเล่นเอง จะสืบทอดอำนาจ ตนมองว่า คสช.เท่าที่กฎหมายที่มีอยู่ ก็เพื่อจะบอนไซ และควบคุม ไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็ใช้ความเข้มแข็งของอำนาจรัฐเต็มรูปแบบ ตนกังวลใจว่าการเลือกตั้งที่มีขึ้นจะไม่เที่ยงธรรม ไม่อิสระเที่ยงธรรม จึงฝากมหาอำนาจของโลกว่า การเลือกตั้งนี้จะไม่เที่ยงธรรมอย่างแท้จริง ถูกควบคุมโดยคสช.อยากให้สหรัฐรับไปพิจารณาว่าจะส่งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ องค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มาช่วยดูแล ให้การเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในประเด็นต่าง ๆ ที่ตนได้ปรึกษากับกงสุลสหรัฐในวันนี้ ท่านก็รับฟัง และจะนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐต่อไป 

ทั้งนี้ นายนคร  มาฉิม อดีตส.ส.พิษณุโลก ที่ปัจจับนสังกัดพรรคเพื่อไทย ได้ยื่นหนังสือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาว 7 หน้ากระดาษ สาระสำคัญคือ ขอให้สหรัฐอเมริกา  1 . ติดตามและประเมินการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบในประเทศไทย และให้คืนสิทธิอันชอบธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ  2 . กดดันให้รัฐบาลเผด็จการทหารเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดตามกรอบที่ประกาศไว้แล้วคือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  3. ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งและการนับผลการเลือกตั้งในประเทศไทย ให้เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนเสียงอันแท้จริงของปวงชนชาวไทย  4 . งดการให้ความร่วมมือและการเจรจาใดๆกับรัฐบาลที่มาโดยเผด็จการทหารและรอจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมก่อนเท่านั้น  5 .กดดันให้มีการปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมดโดยรัฐต้องหยุดและล่าคนไทยที่เห็นต่างทางการเมืองทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและหามาตรการใหม่ที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้อย่างแท้จริง

…………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น