บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ถนนคนเดินพิษณุโลก

ทำความสะอาดถนนคนเดินพิษณุโลก เปิดเสาร์ที่ 16 พ.ค.63

เทศบาลนครพิษณุโลก Big cleaning ถนนคนเดิน เตรียมเปิด ในวันพรุ่งนี้หลังจาก หยุดยาวจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาด พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมตามกรมควบคุมโรค กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ถนนคนเดินพิษณุโลก หลังประกาศปิดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับพ่อค้าแม่คค้า บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ถนนคนเดินพิษณุโลก หลังประกาศปิดการขายออกไป จำนวน 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19