บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ถนนคนเดินพิษณุโลก หลังประกาศปิดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายบุญทรง แทนนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ประกาศยกเลิกให้ตลาดถนนคนเดิน ย่านถนนสังฆบูชา ของพ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้าพื้นเมืองมาขายในทุกเย็นวันเสาร์นั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกไปจำนวน 2 สัปดาห์ พร้อมกับติดตามดูสถานการณ์การแพร่ระบาดก่อนจะทำการเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าออกมาขายภายหลัง  ซึ่งหลังจากประกาศปิดตลาดถนนคนเดิน นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชาชนทั่วไปต่างร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือbig cleaning day  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ประกาศยกเลิกการจัดโครงการและกิจกรรมของเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน 6 โครงการ  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่  1. โครงการแสงธรรมส่องทาง ประจำปี 2563 และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2563    2. โครงการสามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -3 เมษายน 2563   3.  กิจกรรมอมรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563  4. โครงการมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2563   5. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563  6. โครงการถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

////////////

 

/////

แสดงความคิดเห็น